fotowoltaika

Fotowoltaika

Technologia fotowoltaiczna opiera się na wykorzystaniu paneli słonecznych i falownika, które są kluczowymi elementami instalacji. Panel fotowoltaiczny, nazywany również modułem fotowoltaicznym, składa się z połączonych szeregowo ogniw fotowoltaicznych wykonanych z monokrystalicznego lub polikrystalicznego krzemu. Te ogniwa są zamknięte w specjalnej obudowie, chroniącej je i umożliwiającej efektywną pracę.

Głównym zadaniem paneli fotowoltaicznych jest konwersja energii słonecznej na energię elektryczną za pomocą efektu fotoelektrycznego, co generuje prąd stały.

Następnie inwerter, znany również jako falownik, przekształca ten prąd stały na prąd przemienny, który jest używany w gospodarstwie domowym.

Dzięki temu możemy korzystać z energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną bezpośrednio w czasie jej generowania. Otrzymywany prąd przemienny może być wykorzystywany do zasilania urządzeń elektrycznych w domu. Nadmiar energii można również sprzedać z powrotem do sieci elektrycznej i rozliczyć się z dostawcą energii elektrycznej. Istnieją różne systemy rozliczeń dla klientów, którzy zdecydowali się na przyłączenie instalacji do sieci, w zależności od daty złożenia wniosku.

Niezależność energetyczna

Maksymalne wykorzystanie pozyskanej energii

Oszczędności i bufor bezpieczeństwa

Względy ekologiczne i środowiskowe

Ile energii produkuje instalacja fotowoltaiczna?

Wydajność instalacji fotowoltaicznej zależy od jej wielkości oraz efektywności. Przy optymalnym ukierunkowaniu modułów, instalacja o mocy 1 kWp może wyprodukować około 1000 kWh energii elektrycznej rocznie. Jeśli twoje roczne zużycie energii wynosi 5000 kWh, można obliczyć odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej:

System opustów (do 31 marca 2022 r.): W przypadku tego systemu, który obowiązywał przez 15 lat dla prosumentów, którzy złożyli wniosek o przyłączenie do sieci do 31 marca 2022 r., prosument potrzebowałby instalacji o mocy co najmniej 6 kWp, aby pokryć roczne zużycie energii.

System net-billing (od 1 kwietnia 2022 r.): W przypadku tego systemu, który wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 r., potrzebujesz instalacji o mocy co najmniej 5 kWp, aby pokryć roczne zużycie energii.

Wybór odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej jest istotny dla zapewnienia odpowiedniego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną oraz optymalnego korzystania z dostępnych systemów rozliczeń.

Jak wygląda montaż fotowoltaiki?

Profesjonalny montaż instalacji fotowoltaicznej zawsze odbywa się zgodnie z aktualnymi wymaganiami technicznymi, kryteriami przyłączenia oraz dokumentacją techniczną. Przed przystąpieniem do montażu paneli słonecznych nasi specjaliści przeprowadzają audyt fotowoltaiczny, co zapewnia, że instalacja spełni wszystkie wymogi bezpieczeństwa i będzie maksymalnie efektywna. Podczas tego audytu:

– Analizujemy zapotrzebowanie na prąd i na tej podstawie dobieramy odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej.
– Ocieniamy możliwości montażowe i proponujemy dedykowany system montażowy.
– Weryfikujemy stopień zacienienia dachu lub gruntu.
– Kompleksowo przygotowujemy dokumentację, która umożliwia podłączenie instalacji do Zakładu Energetycznego oraz ubieganie się o ewentualne dofinansowanie po zakończonym montażu.

Informacje zebrane podczas audytu fotowoltaicznego są wykorzystywane do przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej. Dzięki montażowi paneli fotowoltaicznych na podstawie takiego projektu inwestor może osiągnąć maksymalną wydajność, co przekłada się na szybki zwrot inwestycji.

FAQ

Domowy system fotowoltaiczny - jak jest zbudowany?

Przede wszystkim trzeba dysponować podstawowymi informacjami, m.in. rodzaj obiektu mieszkalnego (mieszkalnego lub komercyjnego), konstrukcję dachu, powierzchnię dachu, miesięczne zużycie energii elektrycznej itp. Na podstawie powyższych informacji można zaprojektować najbardziej ekonomiczny schemat systemu pv, który zmaksymalizuje korzyści użytkownika.

Jaka powierzchnia jest niezbędna do zainstalowania systemu fotowoltaicznego?

Zależy to od rzeczywistej powierzchni dostępnej na dachu. Ogólnie rzecz biorąc, dla systemu o mocy 1 kW wymagane jest 10 metrów kwadratowych

Zwykle moc wytwarzana przez falownik podłączony do sieci to moc wysyłana ze strony prądu przemiennego falownika podłączonego do sieci, podczas gdy licznik zakładu energetycznego pokazuje moc z punktu przyłączonego do sieci. Zwykle istnieje pewna różnica między dwoma punktami pomiarowymi, która jest generowana przez dokładność próbkowania i utratę linii AC między dwoma punktami. Rzeczywiste obliczenie zużycia energii elektrycznej odbywa się na podstawie licznika. Jeśli różnica jest duża, można sprawdzić i zoptymalizować kabel po stronie prądu przemiennego.

Nie. System fotowoltaiczny jest praktycznie całkowicie bezobsługowy. Instalacja fotowoltaiczna nie posiada ruchomych elementów, jest więc wysoce odporna na awarie i nie potrzebuje serwisowania. Paneli fotowoltaicznych nie trzeba też myć ani odśnieżać. Zabrudzenia spłucze deszcz, a śnieg osunie się pod wpływem grawitacji.

Obsługa instalacji fotowoltaicznej odbywa się dzięki dedykowanej aplikacji. Dzięki temu możemy sprawdzić, jak działa nasz system oraz ile prądu produkuje system fotowoltaiczny, z dowolnego miejsca na ziemi - z dostępem do internetu

Dzięki połączeniu fotowoltaiki z magazynem energii możesz regulować zużycie własnej energii zależnie od okresowego zapotrzebowania, a nadwyżki magazynować i wykorzystywać w późniejszym czasie. Dostarczona do magazynu energia elektryczna wraca do gniazdka elektrycznego wtedy, gdy tego potrzebujemy.

Dowiedz się więcej o magazynach energii ->

Domowy system fotowoltaiczny można podłączyć do sieci energetycznej bez potrzeby jednoczesnego uzupełniania go magazynem energii.

Jednocześnie Eko Energia PV zaleca poważne rozważenie tej opcji, ponieważ system magazynowania energii pozwala na ubieganie się o dodatkowe dotacje rządowe, co całą instalację czyni opłacalną. Systemy off-grid wyposażone w akumulatorowe urządzenia magazynujące energię są powszechnie stosowane na przykład w odległych obszarach górskich, gdzie możliwość podłączenia do sieci energetycznej jest bardzo ograniczona, lub wręcz niemożliwa do realizowania.

ai generated, solar cells, solar energy-8334586.jpg

Fotowoltaika Sanok