magazyny energii

Magazyny energii

Inwestując w magazyny energii, można liczyć na korzyści wynikające z jego wykorzystania. Zalety tego rodzaju rozwiązania sprawiają, że w licznych krajach takie instalacje stają się coraz bardziej popularne, także w Polsce. Z roku na rok rośnie liczba zwolenników magazynów energii, którzy pragną skorzystać z ich potencjału.

Mimo że magazyny energii są stosunkowo nowym rozwiązaniem na polskim rynku, zainteresowanie nimi stale wzrasta. Co więcej, obserwuje się, że to już nie tylko przedsiębiorstwa interesują się tym tematem. Osoby prywatne również pragną zdobyć więcej wiedzy na ten temat, co skutkuje coraz większą liczbą zapytań dotyczących domowych magazynów energii elektrycznej oraz potencjalnych korzyści z ich instalacji. Aby uporządkować tę wiedzę, warto przypomnieć sobie najważniejsze zalety magazynowania energii ->

 
 

Niezależność energetyczna

Maksymalne wykorzystanie pozyskanej energii

Oszczędności i bufor bezpieczeństwa

Względy ekologiczne i środowiskowe

Niezależność energetyczna

Jednym z największych atutów magazynu energii jest jego zdolność do gromadzenia energii, którą można zużyć w późniejszym czasie, niezależnie od momentu jej pierwotnego wytworzenia. Ta funkcjonalność stanowi znakomite zabezpieczenie w przypadku przerw w dostawie prądu, niezależnie od źródła awarii. Dodatkowo eliminuje ona potencjalne konsekwencje przeciążeń w sieci lub zakłóceń, które mogą wpłynąć na jakość dostarczanej energii. Magazyn przechowuje energię pozyskaną z paneli fotowoltaicznych i udostępnia ją w dowolnym momencie, gdy tylko jest to potrzebne. Tym samym zapewnia ciągłość zasilania urządzeń w firmach czy domach nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Co więcej, magazyn energii może być wykorzystany w miejscach, gdzie brak dostępu do tradycyjnej sieci elektrycznej, takich jak łodzie czy działki rekreacyjne.

Oszczędności i bufor bezpieczeństwa

Energia zgromadzona w magazynie pochodząca z paneli fotowoltaicznych może być wykorzystywana do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w okresach szczytowego zapotrzebowania. Tym sposobem możliwe jest ograniczenie wydatków na energię zakupioną od dystrybutora, ponieważ w czasach szczytowego zapotrzebowania koszty energii z sieci są zazwyczaj wyższe. Kolejną zaletą magazynu energii jest zwiększenie odporności instalacji na zmienność pogody. Dzięki temu magazyn energii umożliwia uniknięcie przerw w dostawie energii lub w sytuacjach, gdy odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna (brak energii słonecznej w nocy) lub energia wiatrowa (brak wiatru w bezwietrzne dni), są niedostępne.

Maksymalne wykorzystanie pozyskanej energii

Posiadanie samej instalacji fotowoltaicznej nie zapewnia możliwości pełnego wykorzystania całej energii wyprodukowanej przez nią. Dopiero zainstalowanie magazynu energii umożliwia efektywne przechowywanie pozyskanej energii i wykorzystanie jej w przyszłości. Dzięki temu cała energia pozostaje dostępna do użytku w dowolnym momencie, co pozwala na jej maksymalne wykorzystanie.

Względy ekologiczne i środowiskowe

Energia wytworzona za pomocą technologii fotowoltaicznych, a następnie przechowywana w magazynach energii, stanowi ekologiczne rozwiązanie. Z tego powodu eksperci przekonują, że szerokie wdrożenie systemów magazynowania energii przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Jest to szczególnie istotne, gdyż magazyny energii zazwyczaj są łączone z instalacjami generującymi energię ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, proces magazynowania i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych tworzy warunki do ograniczenia wydobycia i zużycia paliw kopalnych, co jest korzystne dla zdrowia planety.

FAQ

Aby korzystać z magazynu energii, należy dokupić falownik hybrydowy:
• 1-fazowy, który obsłuży 1 fazę np. z krytycznymi i najważniejszymi odbiornikami
• 3-fazowy, który obsłuży w pełni cały obiekt

Magazyn 5kWh starcza na 5h korzystania, przy ciągłym obciążeniu 1000W (1kW)

Magazyny energii podłączone są po stronie prądu stałego. Umożliwia to ich ładowanie oraz rozładowanie również w przypadku zaniku sieci elektrycznej. Aby poprawnie podłączyć magazyn należy spełnić określone warunki:
• Falownik hybrydowy, który jest kompatybilny z posiadanymi bateriami;
• Dopasowanie napięć i prądów magazynu i falownika;
• Komunikacja między modułem zarządzającym a falownikiem po protokole określonym w instrukcji obsługi;
Montaż i podłączenie magazynów energii powinien wykonywać wykwalifikowany specjalista posiadający uprawnienia elektryczne.

W przypadku jeśli nie posiadasz instalacji hybrydowej z magazynem energii, w momencie braku prądu z sieci, fotowoltaika przestaje działać, a w całym domu nie ma prądu. Natomiast gdy Twoja instalacja posiada magazyn energii, możesz nadal produkować prąd i korzystać ze zgromadzonej energii

Magazyn energii jest ładowany z nadwyżek energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną, ale może być też doładowywany z sieci energetycznej. Standardowo przy zbyt wysokim napięciu zwykły falownik się wyłącza, a połączony z magazynem energii może go w tym czasie ładować.

Obecnie montowane wraz z instalacjami fotowoltaicznymi magazyny energii nie są urządzeniami, które zagrażają zdrowiu lub życiu ich użytkowników

power lines, fields, sunset-532720.jpg

Zalety magazynu energii z różnych perspektyw

Magazyny energii stanowią istotny element transformacji w sektorze energetycznym. Niektórzy eksperci są przekonani, że mogą one być kluczowe dla zachowania opłacalności fotowoltaiki. W związku z tym przewiduje się gwałtowny wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych połączonych z magazynami energii w najbliższych latach, co przyniesie liczne korzyści.